крилата криза

Летяла си Кризата и се оглеждала…

Прелетяла над северна Америка, разгледала, па си казала, “Я, колко добре съм се справила!”

Прелетяла над западна Европа, разгледала, па си казала, “Я, колко добре съм се справила!”

Прелетяла над България, разгледала, па си казала, “Я, колко добре са се справили!”

Коментирай

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.