обява в Jobs.bg

Обява в Jobs.bg
Обява в Jobs.bg

Колко грамотно написано! И наистина, как да не се отзове човек, при всички тези главни букви и удивителни?

Скрих името и телефона, за да не се възползва никой друг – тази позиция е САМО МОЯ!!!!

(Дали все пак не е по-правилно да пише “спициалист – отдел маркитинг и продажби”?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.