тоалетната

Съвсем кратко:

Тоалетната-България беше глупава, тъй като не беше удачна подигравка с държавата ни.

Виж, сега метафората е много по-ясна – държавата ни е скрита-покрита. Вече образът на България е най-точното попадение в творбата на Черни. И не Черни е авторът, а държавниците ни сами се насадиха.

Честито!

3 Replies to “тоалетната”

  1. Почти,цялата ни северна граница е река ДУНАВ на цяла ЕВРОПА тоалетните се вливат в ДУНАВА, може ли да откупим авторското право за картината ,нека сме тоалетна на ЕВРОПА, но да бъдат така добри всички които ползват тази обща тоалетна да си ПЛАЩАТ ако щат на линеен метър или на глва от населениетол

  2. в момента това е покрито с черен плащ – какво се получава? Тоалетна чиния в траур 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.