дигитално влияние

Ако кликнете  > тук < ще помогнете при изчислението на дигиталното влияние на muiiio.com 🙂

Това е нещо, което WebIt са решили да измерят. Доколкото е възможно.

Разбира се, повече от ясно е, че това не е обективно измерване. Или измерване изобщо. Всъщност мисля, че просто чрез обикновен спам ще се окажа особено влиятелен 🙂

Това все пак е забавен трик за популяризиране на WebIt. Разчита на алчността и лакомията на хората; на желанието им да се видят по-големи и по-важни; на суетата и нарцисизма. А както един приятел ми е казвал, това са неща, на които може да се разчита, нали така?