вероучението

Аз съм за вероучението. Изучаването на религията, вярата и суеверията има своето място до историята, философията и етнологията. Те са твърде тясно свързани. Имат общи корени. И всичките подлежат на тълкуване.

Освен това, тъй като смятам, че религията може да бъде изключително опасен инструмент, съм на мнение, че е най-добре да я опознаем, за да можем да се предпазим от вредите, които би могла да ни нанесе.

Затова съм убеден, че мястото й е в училище. Н0 в онзи момент, в който учениците вече могат да размишляват сами за себе си, критически. И трябва да бъде разглеждана безпристрастно. Трудно, а?

Know your enemy!

(хрумна ми, щото четох една статия)