грешката не е вярна

Едно не мога да разбера. Защо толкова хора са склонни да приемат оправданието на настоящи и бъдещи грешки (или “грешки”), чрез посочване на минали грешки?

“Ами те и Тройната коалиция така направиха!”

“Те ГЕРБ да не би да не крадяха?”

“Да бе, Костов сякаш е чист като сълза!”

И други подобни.

Това не са валидни оправдания!

Миналите грешки трябва да служат за уроци, не за основа на бъдещи грешки!