Великден

Малка бяла черква насред парка, на Великден, в полунощ. Няколкостотин свещици мъждукат една до друга, покрили малкия площад пред входа. Камбаните бият празнично. От терасата не чувам напевите на отчето. Черквата сияе, осветена от прожекторите, заобиколена от мрака на паркчето.

Последният камбанен звън отеква и се носи над тъмните дървета. Пламъчетата, на малки групички, поемат в различни посоки, сякаш мънички поточета ги носят из алеите на парка. От тук наистина изглежда сякаш потичат в различни посоки – всеки се прибира към дома си, бавно, за да не угасне свещичката. Площадчето малко по малко опустява, докато лъчите от пламъчета бавно изчезват сред дърветата.

Бялата черква продължава да свети, заобиколена от тъма.

великден
великден

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.